Renewables Readiness Assessment: Republic of Azerbaijan

As Azerbaijan seeks to diversify its economy, a renewable-based energy system would offer socio-economic benefits, introduce innovative technologies, and provide viable low-carbon solutions.

 • December 2019
 • |
 • Energy Transition
 • |
 • English, Azerbaijani
 • |
 • Azerbaijan

Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadəyə Hazirliğın Qiymətləndirilməsi: Azərbaycan Respublikası

Bir halda ki Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə çalışır, bərpa olunan mənbələrinə əsaslanan enerji sistemi sosial-iqtisadi faydalar verəcək, innovativ texnologiyaların tətbiqinə kömək edəcək və karbonlu yanaşmaları təmin edəcəkdir.

 • December 2019
 • |
 • Energy Transition
 • |
 • Azerbaijani, English
 • |
 • Azerbaijan